Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dôležité kontakty

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava 058 / 7771 111
Košický samosprávny kraj www.vucke.sk
Slovakia travel http://www.slovakia.travel/intropage.aspx?l=1

 


 

P O D N I K Y, Ú R A D Y, Š K O L Y

 

Pohotovostné čísla:

Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, FALCK: 155

Tiesňové volanie: 112

 

SPP, tel. č. 0850 111 727 - platné pre celé Slovensko

 

Východoslovenská energetika, tel. č. 0800 123 332, 0850 123 333 - platné pre región

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Závod Rožňava, tel. č. 058/4824 777 (Call centrum)

 

Hasičský zbor, Niže mesta Dobšiná, tel. č. 058/7942 222

 

Mestská polícia, Zimná 126, tel. č. 058/7941 700

 

OO PZ SR /polícia/, Jarková 326, tel. č. 0961/733 900

 

FALCK Dobšiná, Nová 814, tel. č. 058/2868 680

______________________________________________________________________

 

Radnica, SNP 554, tel. č. 058/7941 320, 058/7941 319

 

Podnik služieb mesta Dobšiná, s.r.o., tel. č. 058/7941 425, 058/7941 037


Kultúrny dom, Nám. baníkov 384, tel. č. 058/7941 163

 

Mestské lesy, s.r.o. Dobšiná, Turecká 54, tel. č. 058/7941 291


Slovenská pošta, Nám. baníkov 381, tel. č. 058/7941 035, 058/7941 391


Bankomat SLSP a. s. umiestnený na budove Kultúrneho domu v Dobšinej

 

Detský domov, Nová 809, tel. č. 058/7941 375

 

ÚPSVaR, Zimná 126, tel. č. 244 36 44, 244 35 22,244 33 25

 

Kancelária terénnych sociálnych pracovníkov, SNP 567, tel. č. 058/7881 857

 

Povodie Bodrogu a Hornádu, Vlčia dolina 961, tel. č. 058/7941 334

 

Slovenské elektrárne, Budovateľská 962, tel. č. 058/7941 562

 

Farský úrad rímskokatolícky, Zimná 187, tel. č. 058/7941 201

 

Farský úrad evanjelický a. v. , Zimná 108, tel. č. 058/7941 305

 

 

Školské zariadenia a inštitúcie:


Spojená škola Dobšiná, Zimná 96, organizačná zložka Gymnázium, SNP 607, tel. č. 058/7941 278


Základná škola, Zimná 190, tel. č. 058/7941 342


Materská škola, SNP 562, tel. č. 058/7941 302, 0915 835 579

 

Materská škola, P. J. Šafárika , tel. č. 058/7941 301

Základná umelecká škola, Nová 793, tel. č. 058/7941 569

 

CVČDaM, SNP 492, tel. č. 058/7941 340

 

 

Zdravotnícke zariadenia:

 

Pediatria, MUDr. Janka Liptáková, Nová 814, tel. č. 058/7941 442

 

Pediatria, MUDr. Ingrid Gallová, Nová 814, tel. č. 058/7941 110

 

Všeobecné lekárstvo, MUDR. Mária Očkaiková, Nová 814, tel. č. 058/7941 447

 

Zariadenie opatrovateľskej služby, SNP 620, tel. č. 058/7941 190

 


  

 


 


Úvodná stránka