Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Okolité pamiatky

KOBELIAROVO

Pamätný dom Pavla Jozefa Šafárika

Pamätný dom známeho slovenského básnika Pavla Jozefa Šafárika sa nachádza v obci Kobeliarovo. Bol otvorený roku 1986. Expozícia predstavuje jeho rodisko, pôvodné rodinné prostredie, študentské časy i jeho vedeckú činnosť v Bratislave, Novom Sade a Prahe.  Pamätný dom je možné navštíviť po ohlásení na Obecnom úrade, tel.: +421 58/7951 243. Otváracie hodiny: pondelok až piatok od 08:00 do 15:00 hod..

 

GOČOVO

Pamätný dom Jura Hronca

V obci Gočovo je muzeálne zriadený rodný dom akademika Jura Hronca – významného slovenského matematika, zakladateľa vysokých škôl, významného kultúrneho činiteľa. V jeho rodnom dome je zriadené múzeum, nachádza sa tam stála expozícia s jeho bustou od sochára J. Kostku. Navštevovaný je tiež jeho hrob na miestnom cintoríne, kde bol pochovaný na vlastnú žiadosť. Expozícia je prístupná po ohlásení na Obecnom úrade, tel.: +421 58/7883 280.

 

STRATENÁ

Neogotický rímskokatolícky kostol

Kostol pochádza z roku 1909. V interiéri je umiestnená drevená neskorogotická plastika kľačiacej Márie Magdalény z dielne majstra Pavla z Levoče zo začiatku 16. storočia. Táto plastika bola prenesená z kaplnky sv. Panny Márie z drevenej zrubovej stavby, ktorú zničil požiar. Návštevu je potrebné ohlásiť na Obecnom úrade, tel.: +421 58/7981 114.

 

Stará hyža

Uprostred obce Stratená, v objekte obecného úradu, sa nachádza pamätná izba obce nazvaná Stara hyža. Expozícia zahŕňa predmety spojené s vidieckym životom v dedine, tiež galériu historických fotografií a pohľadníc. Objekt je prístupný verejnosti po ohlásení na Obecnom úrade, tel.: +421 58/7981 114, prípadne +421 904 815 602 (p. Kuchárová).

 

REJDOVÁ

Ľudová architektúra

V obci Rejdová prevažuje zástavba z 19. storočia a je charakteristická zrubovými domami, prevažne z drevených trámov, omazané hlinou a natierané väčšinou modrou farbou. Pôvodné strechy sú šindľové. V ústrednom zozname štátom chránených kultúrnych pamiatok je evidovaných 6 zrubových domov a 1 murovaný ľudový dom. Pre verejnosť je na námestí zriadené múzeum tradičnej ľudovej architektúry (modrá drevenica), ktorej návštevu je potrebné ohlásiť na Obecnom úrade, tel.: +421 58/7883 240.

 

Ľudové remeslá

Hlavnými zdrojmi v minulosti bolo hlavne baníctvo, poľnohospodárstvo, pasenie dobytka a s tým súvisiace remeslá ako tkanie plátna, kobercov, výroba drevených šindľov, paličkovanej čipky, kožúškov, kapcov a vyšívanie. Mnoho obyvateľov obce sa snaží i v súčasnosti o zachovanie týchto už zanikajúcich remesiel. Ich výrobky je možné si zakúpiť priamo v obci. V prípade záujmu treba kontaktovať Obecný úrad, tel.: +421 58/7883 240.

 

VYŠNÁ SLANÁ

Pamätná izba Fraňa Kráľa

Obec Vyšná Slaná vstúpila do slovenskej literatúry dielom Cesta zarúbaná od Fraňa Kráľa, ktorý román napísal práve tu. Zbierku tvoria dobové fotografie spisovateľa, tiež rôzne dokumenty s jeho podpismi. Zároveň prezentuje Vyšnú Slanú ako banícku obec. Pamätná izba sa nachádza na Obecnom úrade na poschodí, tel.: +421 58/7940 116.

 

VLACHOVO

Kaštieľ rodiny Andrássyovcov

Jednou z historických dominánt obce je kaštieľ grófskeho rodu Andrássyovcov  z 18. storočia. Prešiel viacnásobnou prestavbou. Dnes slúži ako kultúrny dom s malým Matičným múzeom. Okolo kaštieľa je park a pri rieke Slaná technická pamiatka „grófska ľadoveň“. Návštevu múzea je možné absolvovať aj so sprievodcom. Je potrebné ohlásiť sa na Obecnom úrade, tel.: +421 58/7883 272.

 

Huta Karol

Vysoká pec Huta Karol stojí v časti Vlachovo – Maša, pochádza z roku 1843 a je jednou zo zachovaných kultúrnych pamiatok v obci.  V súčasnosti je bez využitia a jej vlastníkom je Slovenské technické múzeum v Košiciach.

 

NIŽNÁ SLANÁ

Huta Etelka

Huta Etelka bola postavená v roku 1867 na mieste zastaranej železiarne so slovenskou pecou a hámrami. Patrí medzi technické pamiatky.

 

TELGÁRT

Významné železničné stavby

Kvôli zložitému a členitému terénu boli postavené železničné stavby, ktoré patria medzi najvýznamnejšie nielen na Slovensku, ale aj v Strednej Európe (tunel Kornela Stodolu tzv. Telgártska slučka, Telgártsky viadukt, Chmarošsky viadukt, Besnícky tunel).

 

GEMERSKÁ POLOMA

Námestie SNP s rímsko-katolíckym kostolom postaveným v r. 1802 na spôsob gemerských barokovo-klasicistických stavieb zdobí túto obec. Neďaleko sa vypína veža evanjelického kostola a. v. postaveného v roku 1784 ako tolerančná stavba a budova obecného úradu so spoločenskou sálou a hotelom. 


 


Úvodná stránka